Skip to main content

Ambisiøs innovasjonsatsing i Åndalsnes

Vi valgte den løsningen vi anså som mest fremtidsrettet. Systemet har en integrert VR-løsning og tilbyr mange muligheter med tanke på hvordan, når og hvilke data brukeren kan dele og visualisere, sier daglig leder i PartnerPlast og styremedlem i Romsdal Innovasjon, Tom Samuelsen.

Fredag 29. mars åpnet det nye Innovasjonssenteret på Åndalsnes i Rauma. Senteret blir et viktig knutepunkt mellom lokalt og regionalt næringsliv, forskningsinstitusjoner, akademia og gründere. På Innovasjonssenteret kan brukerne jobbe med næringsutvikling på tvers av bedrifter og bransjer, og på denne måten benytte fagkompetansen som finnes i regionen. Samuelsen tror Cyviz sin teknologi vil komme til god nytte i utviklingsarbeidet på senteret.

Vi ville bygge et senter som tar i bruk det siste og beste av teknisk utstyr, og la brukerne erfare hvordan teknologi kan være til hjelp i denne satsingen. Miljø, sirkulærøkonomi og digitalisering vil prege framtiden. Cyviz sin løsning tar høyde for dette og klarer å operasjonalisere bruken av det.

Lang erfaring med utvikling av innovasjonssentre

Det Stavanger-baserte teknologiselskapet leverer løsninger for avanserte innovasjonssentre til kunder over hele verden. Cyviz sin teknologi legger til rette for deling, visualisering og samarbeid – noe administrerende direktør i Cyviz, Espen Gylvik, tror er grunnleggende for utfallet av prosjekter av denne størrelsen.

Vi har lang erfaring med å utvikle innovasjonssentre for store, internasjonale aktører innen olje, legemiddel og eiendomsutvikling. Gjennom fokus på fremtidsrettet teknologi og brukervennlig design, skaper vi møteplasser hvor banebrytende ideer, innovasjon- og næringsutvikling kan blomstre. Dette var nok avgjørende for at prosjektgruppen valgte å samarbeide med Cyviz. 

Stabil og brukervennlig løsning

I innovasjonssenteret har Cyviz designet et flerfunksjonelt auditorium, samt et samhandlingsrom for møter, presentasjoner og samarbeid. Løsningen inneholder to prosjektorer som kan visualisere simuleringer og virtuell virkelighet (VR). Innhold som vises i rommet, kan og deles med eksterne deltakere via videooverføring. Løsningen inkluderer også et videokonferansesystem som tillater kommunikasjon ved hjelp av video, uavhengig av plattform. Brukerne kan enkelt styre og bytte mellom ulike funksjoner ved hjelp av et brukervennlig kontrollpanel. En serverapplikasjon gir enkel tilgang til fjernstøtte, diagnostisering og oppgradering av systemet.

Løsningen Cyviz har levert er stabil og brukervennlig. Den er intuitiv og enkel å koble opp. PartnerPlast kommuniserer med kunder over hele verden, og vi kommer derfor til å få god bruk for videokonferansesystemet. Vi kommer også til å benytte VR-teknologi til å lage brukermanualer og installasjonsmanualer for noen av produktene våre. Auditoriet og samhandlingsrommet blir nyttige arenaer for opplæring med både kunder og ansatte, sier Tom Samuelsen.

Samuelsen er godt fornøyd med samarbeidet med Cyviz og har foreløpig kun hatt positiv erfaring ved bruk av auditoriet.

Cyviz er flinke på oppfølgningssiden. Støtten vi har fått fra vi først tok kontakt til systemet var ferdig installert, har vært veldig god. Nå ser vi frem til å ta senteret i bruk, avslutter han.

Anunatak, BDO, PartnerPlast, Trygt veiarbeid, Adv. Wold & Co, Nordveggen, Romsdalen Innovasjon, Lillebakk Engineering, Grande, Trollstigen Drift og PWC er leietakere på det nye Innovasjonssenteret på Åndalsnes.

Les mer om Cyviz’ innovasjonssenterprosjekter >

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Markedsdirektør Marie Pettersson, pettersson@cyviz.com, +47 481 24 330

Les våres case study om Utrøna innovasjonssenter >

 

Share this article:

[Sassy_Social_Share]

Back to News

Newsletter

Sign up to receive all the latest news and updates from Cyviz.

    *By signing up you agree with the Cyviz Privacy Policy